top of page
laktoza-intolerance.jpg

Intolerance laktózy

LAKTÓZA

Hlavním cukrem každého mléka je laktóza, která se skládá z dvou molekul: glukózy a galaktózy. Na to, aby tyto molekuly mohli být střevy vstřebány, je potřeba, aby byly oddělené (hydrolyzované), což zabezpečuje enzym známý jako laktáza.

ŘEŠENÍ

Laktózovou intoleranci nemůžeme považovat za onemocnění, ale její přítomnost způsobuje pacientům obtíže, které lze ovlivnit jednoduchým dietním opatřením. Zaměřujeme se na čtyři oblasti:
a) snížení příjmu laktózy,
b) náhrada alternativními zdroji při zachování dostatečného příjmu energie a bílkovin,
c) substituce enzymů,
d) dostatečný přísun vápníku a vitaminu D.

ENZYM LAKTÁZA

Vysokoaktivní enzym laktáza se získává z houby Aspergillus oryzae, která je stabilním a biologicky aktivním zdrojem laktázy a je stabilní i v pH žaludeční kyseliny.
Enzym laktáza je přírodní enzym, který se nachází v tenkém střevě. Tento enzym pomáhá trávit laktózu a to tím, že ji hydrolyzuje – štěpí na 2 jednoduché sacharidy – glukózu a galaktózu, které jsou na rozdíl od složeného cukru – laktózy, přímo stravitelné. Tyto sacharidy jsou pak ve střevech lehce stravitelné. Nestrávená laktóza, která prochází střevy, způsobuje již zmíněné nadýmání, plynatost, křeče v břiše, průjem. Přidání enzymu laktáza do mléka či kojenecké výživy a tekuté stravy pomáhá však těmto symptomům předcházet.

INTOLERANCE LAKTÓZY

Pokud enzym laktáza v lidském těle chybí anebo je jeho produkce nedostatečná, dochází k intoleranci laktózy, která je běžným problémem nejen u dospělých, ale i u dětí. U dětí bývá intolerance laktózy obyčejně jen dočasná, vzhledem k nedostatečné produkci laktázy během prvních pár měsíců života. Intolerance laktózy pod vlivem existujících bakterií ve střevech spouští proces kvašení, což vede k produkci plynů a následně ke zvýšenému nadýmání, zvětšenému a tvrdšímu břichu. Tento přebytek fermentační aktivity může způsobit poruchy peristaltických pohybů střeva, což způsobuje, že jedinec trpí křečemi. Tlak vytvořený laktózou a kyselinou mléčnou způsobí reflux, což má za následek nadýmání břicha a průjem. Ve střevech změny osmotického tlaku způsobí ztrátu vody, a pokud není tato doplněna, může to vést až k dehydrataci jedince.

intolerance-laktozy.png

KLASIFIKACE LAKTÓZOVÉ INTOLERANCE A HYPOTÉZY JEJÍHO VZNIKU

A) VROZENÁ LAKTÓZOVÁ INTOLERANCE:

Tento typ laktózové intolerance, tzv. vrozená alaktázie, je velmi vzácný. Na celém světě je známo přibližně 40 případů. Vrozená forma laktózové intolerance je autozomálně recesivní porucha s málo známými molekulárními podklady.
 

B) PRIMÁRNÍ TYP LAKTÓZOVÉ INTOLERANCE:

Je nejčastějším a vlastně přirozeným typem nedostatku laktázy. Souvisí s koncem období laktózové tolerance. Různá míra deficitu laktázy je popisována u většiny světové populace. Tento přirozený geneticky naprogramovaný pokles množství laktázy o více jak 90% začíná již od druhého roku života. První příznaky se nemusí projevit v dětství, ale až v dospělosti. I díky tomu může být na základě odlišných i nespecifických příznaků v některých případech diagnóza laktózové intolerance nerozpoznána.
Výskyt laktózové intolerance je ve světě různý, důvod je podkladem mnoha hypotéz. Základem všech je však zřejmě existence tzv. variantního genu, který způsobuje snížení produkce laktázy v tenkém střevě. Přítomnost tohoto genu byla objevena nejdříve u Finů, tentýž gen byl následně zjištěn i u osob z Německa, Francie či USA. Tato skutečnost vyvolala vznik hypotézy, podle níž tento „variantní gen" zjištěný u pacientů je vlastně původní forma genu, zatímco u laktózo-tolerantních osob se vyskytuje genová mutace.
 

C) SEKUNDÁRNÍ TYP LAKTÓZOVÉ INTOLERANCE
Vzniká v souvislosti s onemocněním zažívacího traktu, které ničí kartáčový lem či urychluje pasáž zažívacím traktem. Jde obvykle o přechodnou formu.

Objevuje se v důsledku poškození epitelu tenkého střeva po užití některých léků, ozařování, při tropické a celiakální sprue, Crohnově nemoci, při parazitárních onemocněních, po chirurgickém zákroku na zažívacím traktu, infekci apod.

bottom of page